card

Бидний тухай

“Эс Эс Ай Эм Эн” ХХКомпани нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлын чиглэлээр судалгаа хийх, төрийн захиргааны болон орон нутгийн байгууллагууд, бизнес эрхлэгчид, төсөл хэрэгжүүлэгчид,
иргэдийн аюулгүй байдлын талаар судалгаа хийх, үнэн зөв, бодитой, чанартай мэдээлэл, зөвлөлгөөг өгөх, хамтран ажиллах эрхэм зорилготойгоор ажиллаж байна.

Аюулгүй ажиллагаа эрсдлээс хамгаална

ахилгаан байгууламж ашиглагч болон шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ дүрэм болон түүнд нийцүүлэн гаргасан

Ойт хээрийн гал түймэрийн гамшиг

ахилгаан байгууламж ашиглагч болон шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ дүрэм болон түүнд нийцүүлэн гаргасан

Үйлдвэрлэлийн гамшиг

ахилгаан байгууламж ашиглагч болон шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ дүрэм болон түүнд нийцүүлэн гаргасан

Хүсэлт илгээх