card

Таны бизнест эрсдэл бий юу?

Цаг хугацааг хэмнэх хамгийн сайн арга бол зөв шийдвэр гаргах, нарийн төлөвлөгөөний дагуу, хурдтай гүйцэтгэл, итгэлтэй хүмүүстэй хамтрах юм

Дэлгэрэнгүй
/

Бидний тухай

“Эс Эс Ай Эм Эн” ХХКомпани нь 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлын чиглэлээр судалгаа хийх, төрийн захиргааны болон орон нутгийн байгууллагууд, бизнес эрхлэгчид, төсөл хэрэгжүүлэгчид,
иргэдийн аюулгүй байдлын талаар судалгаа хийх, үнэн зөв, бодитой, чанартай мэдээлэл, зөвлөлгөөг өгөх, хамтран ажиллах эрхэм зорилготойгоор ажиллаж байна.

Аюулгүй ажиллагаа эрсдлээс хамгаална

ахилгаан байгууламж ашиглагч болон шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ дүрэм болон түүнд нийцүүлэн гаргасан

Ойт хээрийн гал түймэрийн гамшиг

ахилгаан байгууламж ашиглагч болон шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ дүрэм болон түүнд нийцүүлэн гаргасан

Үйлдвэрлэлийн гамшиг

ахилгаан байгууламж ашиглагч болон шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ дүрэм болон түүнд нийцүүлэн гаргасан

 

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Тус компанийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл нь засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэр, төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаа болно.

  • Аюулгүй байдал судлал
  • Гамшиг судлал
  • Гамшгийн менежемент

Эрсдлийн үнэлгээ хийлгэх

Хамтран ажилладаг байгууллага

Манай компани нь дараах байгууллагуудтай хамтран ажиллахын зэрэг эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгааны байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг.

Хүсэлт илгээх